Εδώ θα βρείτε απευθείας συνδέσμους για τα ελεύθερα κείμενα του site όπως και σύνδεσμο για την Ελληνική Βιβλιοθήκη OpenBook όπου και φιλοξενούνται τα τρία ελεύθερα γραπτά μου. Την οποία Ελληνική openbook Βιβλιοθήκη ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.